print('');

รหัสสินค้า : SWPSTD2400

ระบบสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (รุ่น SWP-M2400)

฿189,671

ระบบสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ สามารถใช้สูบน้ำทั้งจากแหล่งน้ำผิวดินและแหล่งน้ำบาดาล โดยแผงเซลล์แสงอาทิตย์แปลงแสงแดดเป็นพลังงานไฟฟ้าสำหรับการขับมอเตอร์ปั๊มน้ำซึ่งเป็นปั๊มน้ำระบบไฟฟ้ากระแสตรง ลดการสูญเสียพลังงานไฟฟ้าและกระบวนการของระบบ ใช้งานโดยตรงได้จากต่อโดยไม่ต้องผ่านเครื่องแปลงไฟฟ้าใดๆ ในเวลากลางวัน เมื่อมีแสงแดดปั๊มจะทำงาน สามารถใช้งานได้ทันที อีกทั้งยังสามารถสูบน้ำเพื่อกักเก็บน้ำ ไว้หอถังสูง (10-20 เมตร) ก่อนเพื่อให้มีความจุมากพอ ที่จะใช้ประโยชน์ในตอนย่ำค่ำถึงรุ่งสาง เมื่อจะใช้น้ำ แรงโน้มถ่วงของโลก จะเป็นตัวช่วยให้น้ำมีแรงดันมากพอที่จะจ่ายให้กับครัวเรือนบริเวณใกล้เคียง เหมาะสำหรับแหล่งน้ำขนาดกลาง ที่ต้องเพิ่มกำลังมอเตอร์และแรงสูบเพิ่มขึ้นจากเดิม

Product Description

Please wait...

Please wait...