print('');

รหัสสินค้า : SHSSTD12150

ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับครัวเรือน (รุ่น SHS-12150)

฿27,526

สำหรับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบใช้งานในครัวเรือนนี้ จะติดตั้งชุดเสาสำหรับรองรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ไว้ภายนอกอาคารเพื่อรับแสง จากนั้นแผงเซลล์ฯจะแปลงพลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้า และส่งมายังชุดควบคุมที่จะติดตั้งในตัวบ้าน โดยจัดเก็บไฟฟ้าที่ผลิตได้ไว้ในแบตตเตอรี่ก่อนที่จะแปลงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับเพื่อใช้งานกับภาระทางไฟฟ้าที่จำเป็นขั้นพื้นฐาน ในครั้งเริ่มแรกนั้น ภาระทางไฟฟ้า ถูกออกแบบมาสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวันแบบปกติเช่น หลอดไฟ เพื่อความสว่างให้ความสะดวกและปลอดภัยในยามค่ำคืน หรือ โทรทัศน์ เพื่อรับข้อมูลข่าวสาร และความบันเทิง และ พัดลม เป็นต้น เหมาะสำหรับครัวเรือนชนบทห่างไกล และไฟฟ้าระบบจำหน่ายให้บริการไม่ถึงเขตที่พักอาศัย หรือตามเกาะแก่ง และพื้นที่ไม่มีไฟฟ้าใช้

Product Description


หมายเหตุ : ราคาข้างต้นดังกล่าว ยังไม่รวมราคาเสา

Please wait...

Please wait...