นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายการชำระเงิน

เมื่อท่านได้ทำการสั่งซื้อสินค้าแล้ว ท่านสามารถดำเนินการชำระเงินได้โดยมีรายละเอียดดังนี้

          1.ช่องทางการชำระเงิน

1.1) โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังต่อไปนี้

ธนาคารกสิกรไทย สาขา สุขุมวิท 33 (บางกะปิ)

หมายเลขบัญชี :003-2-06538-6

ประเภทบัญชี    :ออมทรัพย์

ชื่อบัญชี           :บริษัทโซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)

1.2) ชำระด้วยบัตรเครดิตผ่าน ระบบ Online Payment

1.3) ชำระด้วยบัตรเครดิต ได้แก่ VISA, MASTERCARD ผ่านระบบหน้าเว็บ

หมายเหตุ: ชำระด้วยบัตรเครดิตฟรีค่าธรรมเนียม เฉพาะท่านลูกค้าสั่งซื้อผ่านทาง ระบบร้านค้าแบบออนไลน์เท่านั้น

 

2. ยืนยันการชำระเงิน

เมื่อดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ท่านต้องยืนยันการชำระเงินโดยผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังต่อไปนี้

2.1) ส่งหลักฐานการโอนเงินทางหน้า Confirm Payment ของเว็บไซต์ www.solarpvonline.com โดย

                • ระบุหมายเลขสั่งซื้อ (xxxxxxxxx)

                • ชื่อ-สกุล

                • E-mail

                • หมายเลขติดต่อกลับ

                • จำนวนเงินที่ทำการโอน

                • วันที่ และเวลาที่โอน

                        • พร้อมทั้งแนบสลิปการโอนเงิน

2.2) ส่งหลักฐานการโอนเงินเช่น scan ของใบโอนเงิน, print screen ของหน้าจอคอมพิวเตอร์/มือถือ (กรณีโอนผ่าน Internet Banking) ไปยัง solarpvonline@solartron.co.th โดยระบุหมายเลขสั่งซื้อ (xxxxxxxxx) มาด้วย

หมายเหตุ: ในกรณีที่ชำระด้วยบัตรเครดิตผ่านช่องทาง online ระบบจะทำการยืนยันการรับชำระเงินโดยอัตโนมัติ ท่านไม่ต้องยืนยันการชำระเงินด้วยตัวเอง

 

3. เจ้าหน้าที่ยืนยันการรับชำระเงิน

          เมื่อตรวจสอบข้อมูลการชำระเงินเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่จะส่งอีเมล์ยืนยันว่าได้รับชำระเงินแล้ว ในกรณีที่ท่านไม่ได้รับการยืนยันการรับชำระเงินภายใน 24 ชั่วโมง (หรือ 2 วันในกรณีติดวันหยุดทำการ) กรุณาติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-392-0224 ต่อ 111 หรือหมายเลข Hot line 085-918-3685 ภายในวันและเวลาทำการ

 

นโยบายการจัดส่งสินค้า  

1. เงื่อนไขการจัดส่งสินค้า

          บริษัทจะจัดเตรียมสินค้าที่มีอยู่ในคลังสินค้าของบริษัทและจัดส่งให้ลูกค้าตามกำหนดเวลาที่ระบุ www.solarpvonline.com มีการบริการจัดส่งสินค้าภายในประเทศครอบคลุมทั้ง 77 จังหวัดของประเทศไทย ด้วยพนักงานส่งสินค้าและบริการไปรษณีย์ หรือ จัดส่งโดยรถบริษัท *โดยระยะเวลาในการจัดส่งนั้นจะแบ่งเป็น

     1.1) กรุงเทพฯ และปริมณฑลประมาณ 2-7 วันทำการ
     1.2) ต่างจังหวัดประมาณ 7-10 วันทำการ

หมายเหตุ:

* บริษัทคิดอัตราค่าจัดส่งตามขนาดและน้ำหนักของสินค้าที่ระบุในรายละเอียดสินค้า โดยคิดอัตราเริ่มต้น 500 บาท ต่อ การสั่งซื้อสินค้าหนึ่งครั้ง

** บริษัทฯ จะเริ่มนับระยะเวลาการจัดส่งสินค้าหลังจากที่ได้รับและตรวจสอบหลักฐานหรือการยืนยันการชำระเงินจากท่าน โดยจะพิจารณาความเหมาะสมของรูปแบบการขนส่ง

*** ในกรณีที่ใช้เวลาในการสั่งสินค้าเกินกว่าที่กำหนดไว้ ทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบ ถึงระยะเวลาจัดส่งอีกครั้ง

**** ระยะเวลาการจัดส่งเป็นเวลาประมาณการที่ขึ้นอยู่กับบริษัทให้บริการขนส่งและไปรษณีย์ โดยไม่นับวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ ระยะเวลาการจัดส่งอาจคลาดเคลื่อนกันได้ในแต่ละจุดหมายปลายทาง โดยเฉพาะในช่วงเวลาเทศกาล

 

2. ข้อตกลงการจัดส่งสินค้า

     1) บริษัทฯ จะทำการจัดส่งสินค้าทันทีหลังจากที่ได้ได้รับและตรวจสอบหลักฐานการชำระเงินจากท่าน และไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการชำระเงินของลูกค้า

     2) ค่าบริการจัดส่งได้รวมค่าดำเนินการและค่าธรรมเนียมจัดส่งแล้ว

     3) บริษัทฯ จะทำการจัดส่งสินค้าตามที่อยู่ที่ลูกค้าได้แจ้งให้ทำการจัดส่ง

     4) บริษัทฯ สงวนสิทธ์ที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรณีที่มีการส่งสินค้าล่าช้าอันเนื่องมาจากสาเหตุใดๆ ก็ตาม ยกเว้นมีการตกลงเรื่องค่าปรับอันเนื่องมาจากการส่งล่าช้าเป็นเฉพาะกรณีเท่านั้น

     5) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการยกเลิก แก้ไข เปลี่ยนแปลง เงื่อนไขต่างๆใน www.solarpvonline.comโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

3. การตรวจสอบข้อบกพร่องของสินค้า

          หมายถึง ลูกค้าต้องตรวจสอบสินค้าหลังจากที่ได้รับจากการจัดส่ง หรือบริการ ภายใน 7 วันหลังจากได้รับสินค้า กรณีลูกค้าได้รับหีบห่อที่มีความเสียหาย ลูกค้าควรจะถ่ายรูปหีบห่อเอาไว้เพื่อยืนยันความเสียหายและแจ้งแก่บริษัทฯโดยทันทีภายใน 3 วันหลังจากได้รับสินค้านั้น กรณีสินค้าไม่พร้อมจัดส่งหรือสินค้ามีข้อบกพร่อง ทางบริษัทฯ จะมีการเปลี่ยนสินค้าให้ภายในเวลาที่ตกลงกันไว้หรือคืนเป็นจำนวนเงินตามมูลค่าสินค้าเท่านั้น

 

4. ความเป็นเจ้าของ

          หมายถึง สินค้าที่ส่งมอบนั้นยังเป็นของบริษัทต่อเมื่อยังไม่ได้รับการชำระเงินจากลูกค้าจนครบถ้วนสมบูรณ์ กรณีที่ลูกค้ายังชำระเงินไม่ครบจำนวนจนถึงวันที่ครบกำหนด บริษัทสงวนสิทธ์ที่จะเรียกคืนสินค้าได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

5. รายละเอียด

          หมายถึง ลักษณะเฉพาะ น้ำหนักสินค้า ความกว้าง ความจุ หรือรายละเอียดอื่น ๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้คือรายละเอียดทั่วไปของสินค้าซึ่งไม่เกี่ยวข้องในสัญญาแต่อย่างใด ถ้ารายละเอียดของสินค้าแตกต่างจากรายละเอียดของผู้ผลิต ขอให้ยึดรายละเอียดจากผู้ผลิตนั้นๆเป็นหลัก

          บริษัทฯ จะให้รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับสินค้าอย่างถูกต้อง แต่จะไม่เป็นความรับผิดชอบที่อยู่ในสัญญาหรือการละเมิดสิทธิของผู้อื่นหรือภายใต้ข้อบังคับหรือข้อผิดพลาดหรือข้อยกเว้นอื่น ๆ (ประกอบด้วยข้อความที่ยินยอมในทางกฎหมายหรือข้อบังคับ)หรือ ถ้าเกิดจากการละเลยของทางบริษัทฯ บริษัทฯ จะทำการเปลี่ยนสินค้าหรือกระทำตามกฎหมาย

 

6. การรับประกันสินค้า

          สินค้าที่จำหน่ายโดย  www.solarpvonline.com ทุกชิ้นเป็นสินค้าที่มีการรับประกันคุณภาพจากผู้ผลิต / ผู้จัดจำหน่าย กรณีที่สินค้ามีปัญหา ท่านสามารถติดต่อได้ที่ Customer Service  02-3920224 ต่อ 111 หรือหมายเลข Hot line 085-918-3685

          การเปลี่ยนสินค้า การคืนสินค้า หรือการซ่อมสินค้านั้น โดยปกติอาจจะมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการซึ่งเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบเป็นกรณีไป รวมทั้งระยะเวลาในการส่งซ่อมจะขึ้นอยู่กับการดำเนินงานของ Customer Service 

          บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยน คืน หรือซ่อมสินค้าในกรณีที่สินค้าไม่ได้เสียหาย ทั้งนี้ คำพิจารณาจาก Customer Service ถือเป็นที่สิ้นสุด ในกรณีการเปลี่ยนสินค้าซึ่งผ่านการพิจารณาจาก Customer Service แล้วว่า สินค้าเสียหายเนื่องจากการผลิตจริง แต่บริษัท ฯ ตัวแทนจำหน่ายของผู้ผลิต และ/หรือผู้ผลิตไม่สามารถหาสินค้ารุ่นเดียวกันชดเชยให้ได้ ลูกค้าสามารถเปลี่ยนเป็นสินค้าตัวอื่นทดแทนภายใต้วงเงินของราคาสินค้าตัวเดิม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการยกเลิก แก้ไข เปลี่ยนแปลง เงื่อนไขต่างๆใน www.solarpvonline.com โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

7. เงื่อนไข

          ลูกค้าต้องชำระค่าขนส่งในการดำเนินการเปลี่ยนสินค้า และกรณีที่ลูกค้าประสงค์เปลี่ยนเป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูงกว่า ลูกค้าจะต้องชำระเงินส่วนต่างค่าสินค้าเพิ่มเติมให้กับบริษัทฯ

เงื่อนไขการรับประกัน

                     1. เปลี่ยนสินค้า

                            1.1 เปลี่ยนสินค้าชนิดเดียวกัน เมื่อลูกค้าได้รับสินค้าแล้วพบว่าสินค้ามีปัญหาชำรุดไม่สามารถใช้งาน จะมีฝ่าย Customer Service สอบถามข้อมูลอีกครั้ง

                            1.2  เปลี่ยนสินค้าต่างชนิด เมื่อลูกค้าได้รับสินค้าแล้วพบว่าสินค้ามีปัญหาชำรุดไม่สามารถใช้งานได้ หรือลูกค้าต้องการเปลี่ยนสินค้าเป็นตัวอื่นแทน จะมีฝ่าย Customer Service สอบถามข้อมูลอีกครั้ง พร้อมแจ้งเงื่อนไขการเปลี่ยนสินค้าต่างชนิด

หมายเหตุ :

     1. การรับประกันสินค้าของทางบริษัทฯ จะยอมรับเมื่อลูกค้าได้ทำตามข้อแนะนำ, เงื่อนไขอื่นๆ อย่างถูกต้อง

     2. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบสินค้าที่มีข้อบกพร่อง ถ้าข้อบกพร่องนั้นเกิดขึ้นเนื่องจากลูกค้าทำการเปลี่ยนแปลง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมสินค้าหรือไม่ทำตามคำแนะนำของผู้ผลิต

 

8. ข้อกฎหมาย

           8.1) บริษัทฯ จะรับผิดชอบเมื่อสินค้ามีการส่งซ่อม, เปลี่ยนสินค้า หรือการคืนเงินที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขของทางบริษัทฯ เท่านั้น

           8.2) บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบความเสียหาย, สูญหาย หรือ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เป็นผลมาจากการที่ลูกค้าไม่ได้ทำตามข้อแนะนำอย่างถูกต้อง

           8.3) สัญญาทุกฉบับจะอยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย ศาลไทยมีสิทธิอย่างถูกต้องในการตัดสินคดี

 

9. ข้อมูลลูกค้า

          “ข้อมูลลูกค้า” หมายถึง ข้อมูลทั่วไปของลูกค้า หรือความคิดเห็นของลูกค้า ทางบริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลลูกค้าเพื่อนำมาพิจารณาเรียบเรียงให้เป็นหมวดหมู่ในเงื่อนไขหรือความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับลูกค้า อาจจะรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลลูกค้าให้แก่ผู้อื่น หรือตัวแทนของบริษัท และบริษัทอื่นๆในเครือ ซึ่งเป็นเจ้าของสินค้าและบริการอื่นๆ ที่อาจจะสนใจข้อมูลและข้อคิดเห็นของลูกค้า กรณีลูกค้าไม่ต้องการเปิดเผยข้อมูล สามารถติดต่อเพื่อแจ้งความประสงค์มายังฝ่ายการตลาดของบริษัทฯ

 

10. สิทธิบัตร

          สินค้าที่นำออกขายใน Website จะได้รับการคุ้มครองจากสิทธิบัตร, เครื่องหมายการค้าหรือสิทธิอื่น ๆ บริษัทจะไม่ขอรับผิดใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการละเมิดสิทธิ์ที่ผู้อื่นกระทำขึ้น บริษัทขอทรงสิทธิใน Website สินค้าที่จัดทำโดยบริษัท ดังนั้นการลอกเลียนแบบไม่ว่าจะเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด โดยไม่ได้รับความยินยอมก่อนจะถือว่าเป็นสิ่งที่ผิด ห้ามกระทำโดยเด็ดขาด ยกเว้นได้รับอนุญาตเป็นทางการเท่านั้น

 

11. สิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการขาย

          บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการขายที่ระบุมาทั้ง 14 ข้อข้างต้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

นโยบายการยกเลิกการสั่งซื้อ

1. เงื่อนไขการยกเลิกคำสั่งซื้อ

 1.1) ท่านสามารถยกเลิกธุรกรรมการสั่งซื้อได้ ในกรณีที่สินค้ายังไม่ถูกส่งออกไปเท่านั้น

 1.2) ในกรณีที่ท่านชำระเงินผ่านบัตรเครดิต จะต้องแจ้งทางผู้ดูแลระบบเพื่อยกเลิกก่อนเวลา 15.00 น. ภายในวันเดียวกันเท่านั้น

 1.3) หากแจ้งยกเลิกคำสั่งซื้อเกินเวลา 15.00 น. ของวัน จะมีค่าดำเนินการ [3 % ของราคาสินค้าทั้งหมด]

 1.4) บริษัทฯ จะคืนค่าสินค้าหลังจากหักค่าดำเนินการแล้ว โดยโอนเงินเข้าบัญชีที่มีชื่อผู้สั่งสินค้าเป็นชื่อเจ้าของบัญชีเท่านั้น

 

2. การแจ้งยกเลิกคำสั่งซื้อ

หากท่านต้องการยกเลิกคำสั่งซื้อ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์หมายเลข 02-392-0224 ต่อ 111 หรือหมายเลข ็Hot line 085-918-3685

 

นโยบายความเป็นส่วนตัว

          www.solarpvonline.com ขอแจ้งให้ทราบถึงนโยบายของเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในการรักษาความลับสำหรับข้อมูลของลูกค้า หรือบุคคลใดที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

การติดต่อสื่อสารกับลูกค้า

          ทางเว็บไซต์ www.solarpvonline.com จะติดต่อกับท่านผ่านทางอีเมล์และการโทรศัพท์เท่านั้น โดยจะพิจารณาติดต่อผ่านทางอีเมล์ก่อน โดยในส่วนหัวเรื่องของอีเมล์จะทำการแจ้งวัตถุประสงค์ในการติดต่อทุกครั้ง หากท่านต้องการติดต่อกลับมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องสินค้าหรืออื่น ๆ ท่านสามารถติดต่อได้ทางหน้า "Contact US/ ติดต่อเรา" หรือการอีเมล์หรือโทรศัพท์ ตามข้อมูลที่แจ้งในทุกหน้าของเว็บไซต์

การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.solarpvonline.com

          ท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ www.solarpvonline.com ได้ เพื่อการค้นหาสินค้าและบริการต่างๆ ของบริษัทฯ โดยที่ท่านไม่ต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่านให้แก่ทางเว็บไซต์ หากท่านต้องการรับข่าวสารจากบริษัทฯ ท่านสามารถลงทะเบียน (Subscribe) ได้ตามที่บริษัทฯ กำหนด โดยที่ท่านสามารถยกเลิกการรับข่าวสารได้โดยส่งอีเมล์มาที่ www.solarpvonline.com

          เว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ อาจใช้อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลในด้านพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูล ของผู้ที่เขัามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ จะนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในวัตถุประสงค์เพื่อการปรับปรุงเว็บไซต์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งข้อมูลที่มีการรวบรวมจะเป็นข้อมูล [1) วัน และเวลาในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ 2) การดูหน้าเว็บเพจต่างๆ 3) เวลาที่ใช้ในการเยี่ยมชม 4) ประเภทของการสืบค้น 5) ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต และ 6) การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่างๆ ทั้งก่อนและหลังการเข้าชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ]

          เว็บไซต์ www.solarpvonline.com อาจทำการตรวจสอบถึงพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูล ของลูกค้าที่เป็นสมาชิกของเว็บไซต์ และใช้บริการต่างๆ โดยส่วนหนึ่งของกระบวนการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์นั้น บริษัทฯ อาจใช้ระบบ "คุกกี้" ( cookie) ในการตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ระบบ "คุกกี้" นั้น คือข้อมูลที่ได้ส่งจากเว็บไซต์ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ในขณะที่ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นั้นกำลังเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ

การรวบรวมและการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

          ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวลูกค้าของเว็บไซต์ www.solarpvonline.com นั้น จะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของบริษัทฯ และถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น อันประกอบไปด้วย การเพิ่มประสิทธิภาพให้บริการ และนำไปใช้เพื่อการออกแบบสินค้าหรือบริการต่างๆ และข้อเสนอพิเศษต่างๆ ที่ดีขึ้นกว่าเดิม ซึ่งเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า ข้อมูลของลูกค้าจะไม่ถูกนำไปใช้ เก็บรวบรวม หรือรักษาไว้โดยไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตามในกรณีที่บริษัทฯ ต้องการเก็บข้อมูลโดยที่ไม่มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยการขอข้อมูลจากท่านโดยตรง หากท่านเลือกที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้ 

       • ชื่อ-นามสกุล

       • ที่อยู่

       • Email เบอร์โทรศัพท์หรือเบอร์ Fax

          ผ่านกระบวนการสมัครให้กับเว็บไซต์บริษัทฯ ตลอดจนกิจกรรมทางธุรกิจหรือการดำเนินธุรกรรมใดๆ ของท่านแก่เว็บไซต์บริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ จะรักษาข้อมูลเหล่านั้นไว้เป็นความลับ ตามเกณฑ์มาตรฐานสำหรับการรักษาข้อมูลเป็นความลับตามที่กฎหมายกำหนด ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าของบริษัทฯ จะถูกเก็บรวบรวม และรักษาไว้ในระหว่างระยะเวลาที่บริษัทฯ และท่านยังคงมีการติดต่อทางธุรกิจต่อกัน นอกจากนี้ เมื่อท่านได้ส่ง e-mail มายังบริษัทฯ บริษัทฯ จะเก็บเนื้อหาใน e-mail ที่อยู่ของ e-mail และการโต้ตอบ e-mail ดังกล่าวไว้ เพื่อตอบข้อสงสัยให้แก่ท่าน หรือเพื่อความจำเป็นในการติดตามผล และเพื่อตรวจสอบถึงการโต้ตอบระหว่างลูกค้าและเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ในส่วนที่ท่านมีข้อสงสัยนั้นว่าได้รับการแก้ไขหรือไม่

 

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

          เว็บไซต์ www.solarpvonline.com จะไม่ส่งต่อหรือขายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกอื่น เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาติ นอกจากนี้ บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่องค์กรอื่นใด เว้นแต่ 1. ท่านได้ร้องขอและให้อำนาจแก่เว็บไซต์บริษัทฯ ในการดำเนินการ หรือ 2. ข้อมูลที่ส่งต่อนั้นเป็นไปเพื่อช่วยให้การเริ่มต้นธุรกรรมของท่านสำเร็จลุล่วงลง หรือ 3. การเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นไปตามที่กฎหมายอนุญาต หรือเป็นไปตามที่กฎหมายต้องการ ตัวอย่างเช่น เว็บไซต์  www.solarpvonline.com อาจได้รับการร้องขอให้ทำการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าของบริษัทฯ ตามคำสั่งศาล หรือตามหมายศาล หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่มีอำนาจตามกฎหมาย ในการณ์นี้ทางเว็บไซต์  www.solarpvonline.com จะทำการติดต่อแจ้งท่านล่วงหน้าเสมอ

          เว็บไซต์  www.solarpvonline.com อาจทำความตกลงไว้กับผู้ให้บริการภายนอก (Third Party) ในการที่จะพัฒนาและดูแลรักษาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) ของบริษัทฯ และการจัดสรรทรัพยากรหรือบริการในนามของบริษัทฯ ซึ่งบุคคลภายนอกที่เข้ามาดำเนินงานให้กับบริษัทฯ หรือเข้ามาดำเนินการในนามของบริษัทฯ นั้น จะต้องตกลงที่จะรักษาข้อมูลลูกค้าของเว็บไซต์  www.solarpvonline.com ไว้เป็นความลับด้วยเช่นกัน อีกทั้งยังต้องผูกพันต่อกฎหมายที่มีผลใช้บังคับด้วย เมื่อใดก็ตามที่เว็บไซต์  www.solarpvonline.com ได้ว่าจ้างองค์กรอื่นใด เข้ามาให้การสนับสนุนการบริการของบริษัทฯ องค์กรเหล่านั้นจะต้องปฎิบัติตาม มาตรฐานการรักษาข้อมูลเป็นความลับของบริษัทฯ ด้วยเช่นกัน

 

กระบวนการรักษาความปลอดภัยเพื่อการปกป้องข้อมูล

          เว็บไซต์ www.solarpvonline.com จะรักษามาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปกป้องความเสียหาย หรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่มีอำนาจ

 

การรักษาความถูกต้องของข้อมูล

          เว็บไซต์ www.solarpvonline.com มีกระบวนการในการสร้างความมั่นใจว่า ข้อมูลของท่านเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และมีความสมบูรณ์ตามมาตรฐานทางธุรกิจ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีกระบวนการในการแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาด ตามการร้องขอของท่านได้อีกด้วย โดยท่านสามารถแก้ไขข้อมูลที่่ผิดพลาดด้วยวิธีการดังนี้

1.) ทำการเข้าสู่ระบบด้วย username และ password ที่สมัครไว้กับ www.solarpvonline.com

2.) ทำการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว ได้แก่ ชื่อ-สกุล, ที่อยู่จัดส่ง, หมายเลขโทรศัพท์, อีเมลล์ ผ่านหน้า account ของเว็บไซต์ www.solarpvonline.com

 

นโยบายการแก้ปัญหาข้อร้องเรียน

มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียน

          เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริตทาง www.solarpvonline.com จะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้ และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้

          ทั้งนี้ ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด


การดำเนินการเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน

          www.solarpvonline.com จะเป็นผู้พิจารณาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับทันที และแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับ การร้องเรียนและดำเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสม

          www.solarpvonline.com จะติดตามผลความคืบหน้าเป็นระยะ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะแจ้งผลการดำเนินงานภายในระยะเวลาที่เหมาะสมให้แก่ผู้ร้องเรียนทราบ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

          ผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะร้องเรียน พร้อมชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งมายัง www.solarpvonline.com ได้ 2 ช่องทาง คือ

ช่องทางที่ 1 :จดหมายทางไปรษณีย์ 

ที่อยู่ :     1000/65,66,67 อาคารพีบี ทาวเวอร์ ชั้น 16

               ซอยสุขุมวิท 71 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ

               เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

ช่องทางที่ 2 :จดหมายทาง E-mail address :

               solarpvonline@solartron.co.th 

 

ช่องทางการระงับข้อพิพาทโดยกลไกภายนอก

          หากกระบวนการแก้ไขข้อพิพาทโดยผู้ประกอบการไม่เป็นที่พอใจของลูกค้า ลูกค้าสามารถใช้ช่องทางภายนอกที่ลูกค้าสามารถดำเนินการระงับข้อพิพาทได้  โดยติดต่อมายัง 

         กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
         563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
         โทร. 0-2547-5960 โทรสาร. 0-2547-5973 (กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์)
         อีเมล : e-commerce@dbd.go.th

Please wait...

Please wait...